Děti a domácí škola

Oba jsem inženýři, jeden z nás navíc učitel. Těch let, co jsme strávili ve škole bylo hodně. Člověk by čekal, že bude připraven na život. Škola nás připravuje na to, jak vydělat peníze a jak fungovat v systému. Dá se nazvat fungování v systému a vydělávání peněz životem?

Pozorovali jste někdy skupinku stejně starých dětí? A skupinu dětí, jejíchž věk se lišil? Škola jako místo, kde se střetávají stejně staré děti, funguje jen pár stovek let, ale z našeho krátkodobého pohledu ji dnes vidíme jako přirozený kolektiv. Co si ale mají stejně staré děti předávat? Navíc dnes, kdy všichni chodí do stejného supermarketu, sledují stejné filmy a hrají stejné počítačové hry.

Když jsme koupili náš statek, já jako chlap z města, jsem nevěděl, co s domem, žena nevěděla, co se zahradou.

Naším společným cílem je ukázat dětem, co lze dělat na zahradě, v sadu, v lese či s domem. Že koza má vemínko a z toho teče mléko. Že česnek se sadí na podzim a jabloně kvetou později než švestky. Že ptáci na jaře vítají den zpěvem a že kukačka nevychovává svá mláďata ne proto, že by to byla zlá máma, ale proto, že to nedovede.